’30. év nyereményjáték’

Elnevezésű Nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

 

Az Euronics Műszaki Áruházakat és az www.euronics.hu webáruházat üzemeltető Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden Vöröskő Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36. Adószám: 10233342-2-19), promóciós nyereményjátékot (a továbbiakban játék) szervez.

1.       A promóciós játékban résztvevők köre

A szervező által lebonyolított játékban azon természetes személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a)      Devizabelföldi, cselekvőképes magyar állampolgár, a 18. életévét betöltötte.

b)      Magára nézve kötelezőnek fogadja el a promóciós játék részvételi és játékszabályzatát, valamint megismerte az adatkezelési tájékoztatót és hozzájárul az abban szereplő adatkezelésekhez.

c)      Nem tartozik a játékból kizárt személyek körébe.

A játékban nem vehetnek részt a Vöröskő Kft. alkalmazottai, valamint a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő személyek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.       A promóciós játék időtartama

A játék 2019. március 12. napján 00:00:00-tól – 2019. április 8. napján, 23:59:59-ig tart.

3.       A játékban való részvétel feltételei

A játékosnak a promóciós játék időtartama alatt legalább egy terméket természetes személyként vásárolnia kell a szervező által üzemeltetett bármely Euronics Műszaki Áruházban vagy a www.euronics.hu webáruházban. Az Euronics Műszaki Áruházak listáját és elérhetőségét www.euronics.hu weboldal tartalmazza. A termékről kiállított nyugta vagy számla kiállítási idejének a promóciós játék időtartamába kell esnie.

A játékosnak teljes körűen regisztrálnia kell alábbi adatait a www.euronics.hu/30evnyeremenyjatek oldalon:

1.       Családi és utónév,

2.       Lakóhely vagy értesítési cím,

3.       Telefonszám,

4.       E-mail cím,

5.       Áruház címe, vagy a webáruház megjelölése, ahol a vásárlás történt,

6.       Számla vagy nyugta sorszáma,

7.       A számla vagy nyugta kiállításának dátuma.

A játékosnak a pályázata beküldését megelőzően hozzá kell járulnia a személyes adatai kezeléséhez, valamint el kell fogadnia a jelen játékszabályzatot. A játékosnak lehetősége van hírlevelünkre feliratkoznia, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.

A játékban csak a jelen játékszabályzat szerint szabályosan regisztrált pályázatok vehetnek részt.

A nyugtát vagy számlát sértetlenül és olvasható módon meg kell tartani, és a nyeremény átvételekor eredetben bemutatni.

Egy játékos ugyanazzal a nyugtával vagy számlával egy alkalommal pályázhat. Ha ugyanaz a játékos ugyanazt a nyugtát vagy számlát több alkalommal regisztrálja vagy különböző játékosok ugyanazt a nyugtát vagy számlát több alkalommal regisztrálják, a sorsoláskor a szervező csak az időben előbb beérkezett pályázatot veszi figyelembe.

Egy játékos eltérő nyugtával vagy számlával többször is pályázhat. Minden külön feltöltött nyugta vagy számla külön pályázatként vesz részt a játékban.

A Szervezőnek jogában áll egyes személyeket kizárni a nyereményjátékból, amennyiben a játékszabályzat be nem tartását, vagy manipulációt észlel, továbbá, ha a pályázat bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek.

Az érvényes pályázatokat a szervező számítógépes rendszere rögzíti.

4.       Felelősségkorlátozás

A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A szervező kizárja a felelősségét a honlapon található regisztrációs felület rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem, vagy korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt bármely okból a játékos nem tudja végrehajtani.

5.       Játékidőszakok, nyeremények és sorsolások

A promóciós játék időtartama 4 játékhétre oszlik. Minden játékhetet követően sorsolásra kerül sor az adott játékhéten beérkezett pályázatokból. A játék időtartama alatt kiállított számla azon játékhetet követő sorsolásban vesz részt, mely játékhéten azt a játékos regisztrálta. Ha a pályázat kisorsolásra kerül, akkor a pályázat a további sorsolásban (kivéve a fődíjak sorolását) már nem vesz részt. Egy játékos egy játékhéten csak egy alkalommal nyerhet; ha több alkalommal kerül kisorsolásra, akkor az első sorsolás eredménye a mérvadó.

A promóciós játék időtartamát követően kerülnek kisorolásra a fődíjak a promóciós játék egészének időtartama alatt beérkező pályázatokból. A fődíjak sorsolásán annak a játékosnak a pályázata is részt vesz, mely pályázat már megelőzően nyert valamelyik játékhéten.

A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

A sorsolás számítógépes, véletlenszerű sorsolási mechanizmussal történik. A játékosok pályázatai www.random.org oldalon található generátorral kerülnek kisorsolásra.

A sorsoláson nyereményenként 1 db nyertes és 3 db pótnyertes kerül kisorsolásra. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha

-        a nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően,

-        a szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (legalább 2 e-mail és 2 telefonhívás) ellenére sem éri el a nyertest (de legalább 8 naptári napon belül),

-        a nyertes a nyereményt visszautasítja,

-        a nyertes a nyereményt annak biztosításától számított 10 munkanapon belül nem veszi át,

-        a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást vagy a kiválasztást követően bizonyosodik be,

-        a nyertes bármilyen más, a jelen játékszabályzaton alapuló ok miatt a nyereményre nem jogosult.

A Hyundai i20 személygépkocsi sorolása közjegyző jelenlétében történik. A sorsolásról közjegyző által hitelesített jegyzőkönyv készül.

Az egyes játékheteken megnyerhető nyereményeket és a sorsolás időpontját a mellékelt tartalmazza.

A fődíjak:

4 db fődíj:

a)      1 darab Hyundai i20 Facelift Launch Edition személygépkocsi

Szín: Sleek Silver metál színben 

Sebességváltó: 5 sebességes, manuális

Felszereltség: GO! Felszereltség, kiegészítve: 7colos érintőképernyő, tolató kamera; Apple CarPlay és Android Autó

b)      1 darab, 1 hetes, 2+2 fős Hotel woucher:

2 felnőtt és 2 (12 év alatti) gyermek részére,

1 hét (7 nap, 6 éjszaka) szállás, az Aphrodite Hotel**** superior családi szobájában,

Svédasztalos reggeli, svédasztalos vacsora

Az utalvány 2019. december 20-ig, a szálloda szabad kapacitásának függvényében, a kiemelt időszakokban is felhasználható.

c)       1 darab Samsung QE65Q900RATXXH televízió

d)      1 darab LG OLED65B8PLA televízió

6.       A nyeremények átadása

A szervező a nyerteseket az általuk a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonon értesíti, valamint nevüket és lakcímként megjelölt településüket feltünteti a regisztrációs honlapon. A szervező a nyertesek nevét az www.euronics.hu weboldalon és a szervező facebook oldalán is közzéteszi.

A nyeremény nem ruházható át, készpénzre nem váltható és nem cserélhető. A nyeremény minőségéért a Szervező nem felelős. A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a játékosnál illetve harmadik személynél felmerülnek.

Az egyes sorsolásokat követően, miután a szervező felvette a kapcsolatot a nyertessel, a tárgynyereményeket, valamint a wellnessutalvány fődíj kuponját továbbítjuk a nyerteshez legközelebb található EURONICS áruházba, ahol a nyeremény átvehető. A nyeremény átvételének lehetőségéről a szervező értesíti a nyertest, valamint az átvétel időpontját vele leegyezteti. A nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények az áruházba érkezést követő 10 munkanapon belül átvételre kerüljenek. Amennyiben erre határidőben nem kerül sor, úgy a nyereményre a soron következő pótnyertes lesz jogosult.

A nyeremény átadásakor a nyertes köteles a pályázatban részt vett sérülésmentes, olvasható számlát vagy nyugtát eredetben bemutatni, és a nyertes személyazonosságát igazolni. Ennek hiányában a nyeremény nem adható át a részére. Ebben az esetben a nyereményre a soron következő pótnyertes válik jogosulttá.

A Hyundai i20 személygépkocsi kulcsrakészen, papírokkal együtt kerül átadásra a nyertesnek a szervező által megjelölt helyen. A személygépkocsi átvételével kapcsolatos, átírási, és forgalomba-helyezési költségeket a szervező viseli. A játékos a játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a személygépkocsi megnyerése esetén az átvételkor fénykép, illetve videó anyag készüljön róla, valamint azokat a szervező reklámfilm és egyéb médiaanyagok elkészítéséhez felhasználja.

A nyereményhez tartozó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a szervező viseli. A szervezőt a fentiek szerinti költségeken kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.

7.       További információ

Amennyiben Önnek a promóciós játékkal kapcsolatban további kérdése van, úgy a [email protected] e-mail címre várjuk megkeresését.

Adatkezelési tájékoztató

A promóciós játékban való részvétele esetén – az Ön hozzájárulásával – az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

1./ A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Családi- és utónév

A promóciós játékban való nyertesség esetén a kapcsolatfelvételre és azonosításra szolgál. A hírlevélre történő feliratkozás esetén reklámot csak úgy közölhetünk Önnel, ha hozzájáruló nyilatkozata tartalmazza az Ön nevét.

Lakóhely vagy értesítési cím

A promóciós játékban való nyertesség esetén a kapcsolatfelvételre és azonosításra szolgál.

Telefonszám

A promóciós játékban való nyertesség esetén a kapcsolatfelvételre szolgál.

E-mail cím

A promóciós játékban való nyertesség esetén a kapcsolatfelvételre szolgál.

A hírlevélre történő feliratkozás esetén reklámot csak úgy tudunk közölni Önnel, ha hozzájáruló nyilatkozata tartalmazza elérhetőségét. Amennyiben megadja e-mail címét, akkor ezen elérhetőségen keresztül a Vöröskő Kft. hírleveleket, általános és személyre szabott reklámküldeményeket közöl az Ön részére aktuális akcióinkról, kínálatunkról.

Áruház címe, vagy a webáruház megjelölése, ahol a vásárlás történt,

Számla vagy nyugta sorszáma,

A számla vagy nyugta kiállításának dátuma.

A promóciós játékban való nyertesség esetén azonosításra szolgál.

2./ Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, melyről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött levelében, a Vöröskő Kft. 8200 Veszprém, Pápai út 36. postacímre küldött levelében, valamint a Vöröskő Kft. ügyfélszolgálatán telefonon (+36 1 411 8434, +36 20 890 0100) bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelésnek szintén jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az [email protected] e-mail címre küldött levelében, a Vöröskő Kft. 8200 Veszprém, Pápai út 36. postacímre küldött levelében, valamint a Vöröskő Kft. ügyfélszolgálatán telefonon (+36 1 411 8434, +36 20 890 0100).

3./ Az adatkezelés időtartama:

A játékba történő pályázat benyújtása esetén a Vöröskő Kft. a személyes adatokat a játék végleges lezárását követő 90. napig kezeli. A nyertesek és pótnyertesek személyes adatait a Vöröskő Kft. a nyeremény átvételét követő 5 évig kezeli.

Ha Ön feliratkozott a hírlevelünkre, a Vöröskő Kft. a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hírlevelek tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre, ha az érintett később mégsem szeretne hírlevelet kapni, erre kattintva azonnal leiratkozhat. A hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött levelében, valamint a Vöröskő Kft. 8200 Veszprém, Pápai út 36. postacímre küldött levelében is bármikor visszavonhatja.

4./ Az adatkezelő személye:

Vöröskő Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36., cégjegyzékszám: 19-09-513341). A személyes adatokat a Marketing és Értékesítési Igazgatóság munkatársai, szükség esetén a Jogi Alosztály munkatársai kezelik.

5./ Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai:

Adatvédelmi tisztviselő: Erdős Dániel. Elérhetőségei: levelezési címe: 8200 Veszprém, Pápai út 36., e-mail cím: [email protected], telefonszám: +36/1/411-8434 és +36 20 890 0100).

6./ Az adatfeldolgozó személye:

Adatfeldolgozó az az alábbi listában megjelenített szervezet, amely a Vöröskő Kft. megbízásából végzi az érintett meghatározott személyes adatainak feldolgozását. Az adatfeldolgozás az érintett személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését jelenti.

Cégnév

Cím

Tevékenység

Mely adatokat kezel?

Wanadis Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 153.

A regisztrációs informatikai alkalmazás működtetése

a jelen tájékoztatóban feltüntetett összes személyes adat

Wanadis Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Maileon hírlevélküldő rendszer üzemeltetése

a hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés adatai

7./ Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A hírlevelünkre feliratkozott személyek személyes adatai alapján az érintetteket vásárlói profilokba soroljuk, és részükre az adott profilhoz igazodó hírleveleket küldünk.

8./ A személyes adatok technikai védelme

A Vöröskő Kft. a személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Vöröskő Kft. az érintettek magánszférájának védelmét folyamatos vírusvédelem, tűzfal, naplózási tevékenység és más technikai eszközök alkalmazásával biztosítja.

A Vöröskő Kft. a személyes adatokat tárolja. A Vöröskő Kft. a személyes adatokat a saját számítástechnikai rendszereiben, a székhelyén őrzi.

9./ Az érintettek jogai és érvényesítésük

9.1.Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések

A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

9.2.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

9.3.Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9.6.Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

9.7.A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.8.Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: [email protected], web: www.naih.hu)

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

Vöröskő Kft.


Melléklet

játék

játék időtartama

nyeremények

sorsolás időpontja

Első játékhét

2019. március 12-én 00:00:00-tól

 

2019. március 18-án 23:59:59-ig

Nyereménytárgy

Darabszám

Megnevezés

PREDATOR CESTUS 300
PREDATOR GALEA 500
Acer UM.HS0EE.A01 
White Shark

1

gaming egér
(PHW730) gaming headset
27" monitor
gamer szék

Sony KDL43WF660BAEP
Hama 108730

1

TV
falikonzol

Caterpillar CATS61DS
Varta LCD PP 13000

1

telefon
power bank

Huawei P20
Varta LCD PP 13000

1

telefon
power bank

Alcor Snugbook Q1411S
Nedis CAM CL-PCL50
Sony USM16GX

1

notebook
Sűrített levegős tisztítóspray
16GB pendrive

Russell Hobbs 21702-56
Russell Hobbs 21672-70
Russell Hobbs 21682-56

1

Kávéfőző
Vízforraló
Kenyérpirító

Samsung RB37J501MSA/EF

1

kombi hűtő

Whirlpool FWF71483W EU

1

mosógép

Beko WMY 71233LMB3

1

mosógép

Candy OP60ALG 011

1

porszívó

Leifheit 11700

1

Szőnyegseprű

Krups KP123B31

1

Kávéfőző

Krups KP123B31

1

Kávéfőző

Momert 1160

1

Kávéfőző

Delonghi ECAM370.95.T

1

Kávéfőző

Nedis HQ KN-MTF12

1

ventilátor

Philips SP9860/13

1

borotva

Braun SE852

1

arcepilátor

Orion OSWM-03B

1

Szendvicssütő

Samsung SM-R800NZSAXEH

1

okosóra

JBL E65BT

1

BT fejhallgató

JVC HA-FX102-B

1

fülhallgató

SanDisk 173386

1

dual drive memória

White Shark

1

gamer szék

2019. március 20.
szerda, 10:00 óra

Második játékhét

2019. március 19-én 00:00:00-tól

 

2019. március 25-én 23:59:59-ig

 

Nyereménytárgy

Darabszám

Megnevezés

KON SAS-CLALARM05
KON SAS-CLALSD10
KON SAS-CLALWL10

1

biztonságtechnikai készlet
füstérzékelő
vízszivárgás-érzékelő

CAND CSS4 1272D3
Xavax 111363

1

mosógép
összeépítő keret

GOR BO637E24X
GOR ECT641BSC

1

beépíthető sütő
kerámia főzőlap

Nokia 8.1
Varta LCD PP 13000

1

telefon
power bank

Sony L3DS
Varta LCD PP 13000

1

telefon
power bank

Dyras BPSS 4129
Dyras CFFG-150
Dyras CHP-380P
Dyras CPM-1200
Dyras DWSC 300
Dyras ESI 3000LC
Dyras HBLX-190
Dyras PB-460
Dyras PPM-227
Dyras QNF-555
Dyras SST-1200

1

vérnyomásmérő
Kávédaráló
Aprítógép
kávéfőző
konyhai mérleg
vsaló
botmixer
turmixgép
só- és borsörlő
konyhai szeletelő
kenyérpirító

Nedis HQ FN04WH
Sony HD-B1BEU
Varta LCD PP 13000

1

Ventilátor
külső merevlemez
power bank

Orion 32SA19RDL

1

TV

Epson L4160

1

multinyomtató

Skullcandy VENUE

1

BT fejhallgató

Thomson EAR3827NCL

1

zajszűrős fülhallgató

MAC BT WILD 201B

1

BT hangszóró

Miele WDB 030

1

mosógép

Electrolux ESL5355LO

1

mosogatógép

Candy OP60ALG 011

1

porszívó

Mi Robot Vacuum

1

porszívó

Delonghi ECAM22.323.B

1

Kávéfőző

Krups KP123B31

1

Kávéfőző

Krups KP123B31

1

Kávéfőző

Krups KP123B31

1

Kávéfőző

Momert 1161

1

Kávéfőző

Remington XR1550

1

borotva

Severin WK3640  

1

Vízforraló

Bestron ADM2003W

1

Szendvicssütő

2019. március 27.
szerda, 10:00 óra

Harmadik játékhét

2019. március 26-án 00:00:00-tól

 

2019. április 1-én 23:59:59-ig

 

Nyereménytárgy

Darabszám

Megnevezés

Samsung S10+
Varta LCD PP 13000

1

telefon
power bank

Urage 113766
White Shark

1

gaming hanfalszett
gamer szék

Sencor STM 6350WH
Sencor SVC 9000BK
Sencor SES 8010CH
Sencor SLE 43F14TCS
Sencor P5504 LTE
Sencor 7Q105
Sencor SSS 6400N
Sencor SDC 5100

1

Konyhai robotgép
 Porzsákos porszívó
 Automata Kávéfőző
 FullHD televízió
 okostelefon
tablet
BT hangszóró
 ébresztőóra

KON SAS-CLALARM05
Nedis HQ FN04WH
JVC HA-ETX30B

1

biztonságtechnikai készlet
Ventilátor
sport fülhallgató

Alcor Snugbook Q1411S
Nedis CAM CL-PCL50
Sony USM16GX

1

notebook
Sűrített levegős tisztítóspray
16GB pendrive

Krups KP123B31
dolche gusto kapszula

1

Kávéfőző
dolche gusto kapszula

Krups KP123B31
dolche gusto kapszula

1

Kávéfőző
dolche gusto kapszula

Krups KP123B31
dolche gusto kapszula

1

Kávéfőző
dolche gusto kapszula

Whirlpool FWF71483W EU

1

mosógép

Candy CSS4 1272D3

1

mosógép

Electrolux EWT1266ESW

1

mosógép

Skullcandy VENUE

1

BT fejhallgató

MAC BT WILD 201D

1

BT hangszóró

Candy OP60ALG 011

1

porszívó

Electrolux EER77SSM

1

porszívó

Lg MH6565CPS

1

mikro

Orion 43SA19FHD

1

TV

Beko RCSA-330K31PT

1

kombi hűtő

Huawei watch GT

1

okosóra

Philips EP5333/10

1

Kávéfőző

Orion OHF-118

1

Olajsütő

Remington S8598

1

hajsimító

Braun HC5090

1

Hajvágó

Electrolux EKM 4000

1

Robotgép

2019. április 3.
szerda, 10:00 óra

Negyedik játékhét

2019. április 2-án 00:00:00-tól


2019. április 8-án 23:59:59. -ig

 

Nyereménytárgy

Darabszám

Megnevezés

GOR BO637E24X
GOR IT614SC

1

beépíthető sütő
indukciós főzőlap

Honor 10
Varta LCD PP 13000

1

telefon
power bank

Orion 40SA19FHD

1

TV

Epson L5190

1

multinyomtató

JBL CHARGE4 BLUE

1

BT hangszóró

Skullcandy VENUE

1

BT fejhallgató

Bosch WAN24261BY

1

mosógép

Samsung WW70M644OPW/LE

1

mosógép

Candy OP60ALG 011

1

porszívó

Philips FC6405/01

1

porszívó

Orion OM-2318DG

1

Mikro

Krups KP123B31

1

Kávéfőző

Krups KP123B31

1

Kávéfőző

Delonghi EC685.BK

1

Kávéfőző

Nedis HQ KN-MSF16

1

ventilátor

Braun 5-5030

1

borotva

Caso 3617 MX1000

1

Turmixgép

Ritter FINO1

1

szeletelőgép

Soehnle Silver Sense

1

mérleg

Caso VC10

1

Vákuum fóliázó

Orion OMG-590

1

Húsdaráló

Orion OTB8633

1

Kenyérpirító

Remington AC8820

1

hajszárító

Braun SE5-511

1

epilátor

2019. április 15.
hétfő, 10:00 óra

Fődíjak sorolása

2019. március 12-én 00:00:00-tól
2019. április 8-án 23:59:59-ig

1 darab Hyundai i20 személygépkocsi,

1 darab 4 fő részére szóló, 1 hetes nyaralás,

1 darab Samsung QE65Q900RATXXH televízió,

1 darab LG OLED65B8PLA televízió.

2019. április 17.
szerda, 10:00

 


Bankkártyás fizetés

Fizetési lehetőségekBankkártyás fizetés, utánvét

Házhozszállítás

Szállítási információkHázhozszállítás, személyes átvétel üzleteinkben

Személyes átvétel

Személyes átvételOrszágszerte 65 Euronics szaküzletben

Hitellehetőségek

HitelajánlatainkMinden információ az áruhitellel kapcsolatban

Információ a garanciáról

GaranciaElektromos készülékek általános biztosítási feltételei.

Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételekVásárlással kapcsolatos információk egy helyen