Hűségprogram és Hűségkártya Részvételi Szabályzat

Hűségprogram és Hűségkártya Részvételi Szabályzata

A Vöröskő Kft. (székhely: székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36., adószám: 10233342-2-19, honlap: www.euronics.hu ) a továbbiakban: Vöröskő Kft., mint Szervező Euronics Hűségprogramot és ehhez kapcsolódó Hűségkártya programot szervez az alábbiak szerint:

I. Hűségkártyát igénylők köre és igénylés módjai:

Minden 18. életévét betöltött természetes személy jogosult Hűségkártyát igényelni az alábbi módok egyikén:

Áruházi vásárlás során:

 1. Áruházi vásárlás esetén a pénztárt kezelő munkavállalótól kérhető a plasztik kártya.  
 2. Az igénylés akkor válik érvényessé, ha az igénylő az euronics.hu/husegkartya weboldalon regisztrál vagy a már korábban, létrehozott felhasználói fiókjába bejelentkezik és elfogadja jelen Szabályzatot, valamit hozzájárul a Hűségkártya igénylése, nyilvántartása és kezeléséhez szükséges személyes adatai kezeléséhez az erre vonatkozó külön Szabályzat ismeretében.
 3. Az áruházi vásárlás során kapott és a kártyán szereplő pontok felhasználásához szükséges a regisztráció az euronics.hu felhasználói fiók hűségkártya menüpontjában.
 4. Abban az esetben, ha az Igénylőnek nincs érvényes felhasználói fiókja az euronics.hu oldalon, a Hűségprogramban való részvételhez és a hűségkártya igényléséhez felhasználói fiókot szükséges létrehoznia.
 5. A vásárlások során a Hűségkártyára pontok kerülnek jóváírásra, azonban ezek felhasználása kizárólag a regisztráció és kártya aktiválást követően lehetséges a II. pontban részletezettek szerint.

Online módon:

 1. Az Igénylő az euronics.hu/husegkartya oldalon található felhasználói fiók létrehozásakor, illetve a már létező felhasználói fiókba történő belépéssel a „Hűségkártya” menüpontban kérheti az online hűségkártya, illetve plasztik hűségkártya kiállítását és annak postai úton való megküldését.
 2. A Hűségkártya igénylése akkor válik érvényessé, ha az Igénylő jelen Szabályzatot és a Hűségkártyához tartozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elfogadta és hozzájárult személyes adatinak kezeléséhez.

A Hűségkártya nem vonatkozik egyéni vállalkozókra, jogi személyekre. Egy személy részére egy plasztik/digitális Hűségkártya kerülhet kiállításra, több kártya ugyanazon személy nevére nem igényelhető.

II. Hűségkártyán való pontgyűjtés:

 1. A Hűségkártyán az Euronics áruházban és a webshopban történő minden termék vásárlás után, pontok kerülnek rögzítésre és jóváírásra. A Hűségkártya birtokosa minden elköltött 100,-Ft után, 1 hűségpontot kap a Hűségkártyájára.
 2. A Hűségprogram során egyes termékek megvásárlását követően extra Hűségpontokat is szerezhet a Hűségkártya birtokosa. Ezen akciók és ajánlatok a Hűségprogramban résztvevő egyes termékek mellett kerülnek meghirdetésre a webshopban, hírlevélben, illetve az online elérhető reklámkiadványban. Az online és áruházainkban meghirdetett akciók eltérhetnek a Hűségpontok szempontjából is.
 3. A Hűségpontok a vásárlást követően rögzítésre kerülnek, de a vásárlást követő 30. napot követően használhatók fel, amennyiben a hűségkártya regisztrációja megtörtént.

III. Hűségpontok felhasználása:
 

 1. A Hűségkártyán jóváírt pontokat online és offline vásárlás során is felhasználhatja a Kártyabirtokos. A két típusú vásárlás során a Hűségpontok felhasználásának szabályai eltérhetnek, ebben az esetben külön tájékoztatás kerül kihelyezésre.
 2. Egy vásárlás során, a vásárlás végösszegének maximum a feléig használhatóak fel a Hűségpontok, melynek során 1 hűségpont 1, Forint értékben használható fel. A beváltott Hűségpontok összege a számla végösszegéből kerül levonásra, a számlán külön sorban feltüntetve.
 3. Az aktuális Hűségpontok egyenlege és a hűségpontok jóváírása a Hűségkártya menüpontban, a Felhasználói fiókon belül követheti nyomon a Hűségkártya birtokosa.
 4. A vásárlás során a Hűségpontok beváltása történhet mind plasztik Hűségkártya fizetéskori érvényesítésével, illetve telefonon bemutatva az euronics.hu felhasználói fiókba belépve a virtuális kártya felmutatásával. Ebben az esetben a vonalkód leolvasása szükséges a Hűségpontok fizetéskori érvényesítéséhez.
 5. A Hűségkártya online vásárlás és valamennyi, Euronics áruházban történő vásárlás során is felhasználható.
 6. A Hűségpontok a pontok jóváírásától számított 2 évig használhatóak fel, ezt követően törlése kerülnek.

IV. Hűségkártya zárolása, elvesztése:

 1. A Hűségkártyát zárolni, illetve letiltani a Kártya birtokosa tudja a felhasználói fiókjába belépve, a Hűségkártya menüpontban.
 2. Új kártya igénylés a felhasználói fiókba lehetséges, 30 naponta 1 esetben.
 3. A Szervező a Hűségkártya elvesztése, a pontok jogosulatlan felhasználása miatt felelősséget nem vállal. A Hűségkártyán szereplő hűségpontok felhasználásához kizárólag a plasztik Hűségkártya, illetve az online regisztrált Hűségkártya érvényesítése elegendő, külön személyi azonosítás nélkül. Erre tekintettel a Hűségkártya birtokosának a felelőssége a Hűségkártya megfelelő védelme, a jogosulatlan használat és felhasználás esetén.
 4. A Szervező kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a Hűségkártya birtokosának nem megfelelő adatbiztonsága miatti adatvesztés miatt keletkezett, valamint arra az esetre is, ha a Felhasználói Fiókban tárolt adatok harmadik, illetéktelen személyek tudomására jutottak. A Felhasználói Fiók és a Hűségkártya (online és plasztik) megfelelő tárolása és védelme a Kártyabirtokos a kizárólagos felelőssége.

V. Záró rendelkezések
 

 1. Jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető az euronics.hu/husegkartya webcímen. A Szervező a jelen Szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában és/vagy postai úton továbbított levél formájában is nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket az [email protected] e-mail címre és/vagy a 8200 Veszprém, Pápai út. 36 címre megküldve tehetik fel.
 2. Jelen Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat hatályát nem érinti. A Szabályzat egyoldalú változtatásának a jogát a Szervező fenntartja. A Szabályzat módosításának, valamint a Hűségprogram visszavonásának jogát a Szervező fenntartja, a Szervezőt az említettekkel kapcsolatban indokolási kötelezettség nem terheli.
 3. A jelen Szabályzat megváltozásáról a Szervező a Hűségkártya birtokosait a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja. A Szervező nem oszt ki, a jelen Hűségprogram és Hűségkártya anyagain fel nem tüntetett további kedvezményt.
 4. A Hűségkártya és azon szereplő Hűségpontok nem cserélhetők be és készpénzre, utalványra nem válthatók be. A Hűségkártya igénylése jelen Szabályzat elfogadását jelenti.
 5. Amennyiben jogszabály módosítás vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változás miatt szükséges, úgy jelen Szabályzat módosításra kerül. Ebben az esetben a módosított Szabályzatot az euronics.hu/husegkartya oldalon, az utolsó módosítás dátumának feltüntetésével tesszük közzé.

Veszprém, 2023. március 05.               

                                                                                                                      Szervező